แนวทางการรักษา Pheochromocytoma and Paraganglioma

Pheochromocytoma and Paraganglioma

  • แนะนำให้ตรวจ biochemical measurements of plasma free metanephrines or urinary fractionated metanephrines
  • การตรวจทางรังสีวิทยาเพื่อหาตำแหน่งเนื้องอก PPGL แนะนำให้ตรวจโดย computed tomography (CT) มากกว่า magnetic resonance imaging (MRI)  because of its excellent spatial resolution for thorax, abdomen, and pelvis
  • เมื่อวินิจฉัยแล้ว ควรเตรียมการให้ยาลดความดันโลหิต ก่อนการผ่าตัด 7-10 วัน เพื่อป้องกัน perioperative cardiovascular complications เพ่อลดความดันและชีพจร -> suggest α-adrenergic receptor blockers as the first choice. Treatment should also include a high-sodium diet and fluid intake to reverse catecholamine-induced blood volume contraction preoperatively to prevent severe hypotension after tumor removal
  • เฝ้าติดตาม ความดันโลหิต ชีพจร และน้ำตาลในเลือด  ช่วงก่อนผ่าตัด ตลอดจนหลังผ่า

 

เนื้อหา จาก Pheochromocytoma and Paraganglioma: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline

https://academic.oup.com/jcem/article-lookup/doi/10.1210/jc.2014-1498

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ