วันเบาหวานโลก 14 พฤศจิกายน

14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปี 2560 นี้ เป็นธีม “ผู้หญิงกับเบาหวาน” เนื่องจาก ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนเป็นเบาหวาน คา […]

World Osteoporosis Day

วันที่ 20 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันกระดูกพรุนโลก International Osteoporosis Foundation ได้จัดทำเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหางานเหตุการณ์ที่จัดขึ้น แหล่งข้อมูลใ […]

Endocrine Treatment of Gender-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline2017

แนวทางในการดูแลด้านต่อมไร้ท่อในชายหญิงข้ามเพศโดยสมาคมต่อมไร้ท่อของอเมริกาเป็นการอัพเดตจากแนวทางเดิมเมื่อปี 2009 หลักสำคัญของแนวทางมีดังนี้ การรับรองกำ […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการฝึกอบรม 2561

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้ารับการฝึกอบรม  ประจำปีการฝึกอบรม 2561   Attachment Size รับสมัคร Fellow.pdf 643.49 KB รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน.p […]