ข้อแนะนำเกี่ยวกับ ภาวะขาดวิตามินดี ในคนไทย

  ระดับ 25(OH)D ที่บ่งว่ามีภาวะขาด vitamin D คือน้อยกว่า 20 ng/mL ไม่แนะนำให้คัดกรองระดับ 25(OH)D ในประชาชนทั่วไป แต่อาจพิจารณาวัดระดับ 25(OH)D ใ […]

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 2-3  พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไฟล์แนบ โปรแกรมงาน.pdf ( 493 kB ) 224 ดาวน์โหลด 1 […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2560

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล