บทความเรื่อง Diabetic Microvascular Disease โดย The Endocrine Society

บทความนี้จาก The Endocrine Society ทบทวนกลไกทั้งทางด้าน biochemical และ cellular ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวบรวมสรุปผลเสียที่เกิดขึ้นกับทั้งสามอวัยวะที่สำคัญได้แก่ ไต ตาและระบบประสาท นอกจากนั้นยังทบทวนข้อมูลผลของภาวะดื้ออินซูลินต่อหลอดเลือดขนาดเล็กที่ผิวหนัง สมอง เนื้อเยื่อไขมันและกล้ามเนื้อกับหัวใจด้วย ความรู้ความเข้าใจนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อป้องกัน ควบคุมหรือรักษาภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ต่อไปในอนาคต

บทความนี้สามารถ download fulltext ได้ฟรีที่ https://academic.oup.com/jcem/article/doi/10.1210/jc.2017-01922/4604942

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ