Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2560

 Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2560

ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560     เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมอายุรกรรม ธนะรัชต์ ชั้น 3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

ไฟล์แนบ

15

ธ.ค.

Interhospital conference
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม