หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560

**มาแล้ว ฉบับสมบูรณ์**

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 (CPG)

จัดพิมพ์ครั้งที่ 3  จำนวนเพียง 3500 เล่มเท่านั้น

พร้อมจำหน่าย ในราคาเล่มละ  100 บาท

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร  02-716-5412 , 084-468-0711

E-mail : info@dmthai.org

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ