Association of Biotin Ingestion With Performance of Hormone and Nonhormone Assays

Biotin อาจรบกวนการทดสอบของเลือดบางชนิดได้

ข้อมูลจากการศึกษาตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Medical Association หรือ JAMA พบว่าผลเลือดในผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรง 6 คน มีค่าที่เปลี่ยนแปลงไปหลังรับประทาน biotin ขนาด 10 มก.ต่อวัน เป็นเวลา 7 วัน ผลที่เปลี่ยนแปลงเกิดเฉพาะ assay บางชนิดที่เป็น biotinylated assays เช่น TSH ผลเป็น falsely low; free/total T3, T4 เป็น falsely high ดังนั้นแพทย์ผู้สั่งการตรวจเลือด ควรซักถามประวัติยาต่างๆรวมถึงอาหารเสริมที่อาจรบกวนการตรวจเลือดได้ 

Biotin เป็นวิตามินที่ปัจจุบันมีผู้บริโภคสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาแพทย์ โดยเชื่อว่าสามารถบำรุงเส้นผมและเล็บให้แข็งแรง

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Biotin JAMA

Li D et al. Association of Biotin Ingestion With Performance of Hormone and Nonhormone Assays in Healthy Adults. JAMA. 2017 Sep 26;318(12):1150-1160.

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ