บทความเรื่อง Diabetic Microvascular Disease โดย The Endocrine Society

บทความนี้จาก The Endocrine Society ทบทวนกลไกทั้งทางด้าน biochemical และ cellular ที่มีส่วนทำให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดขนาดเล็ก รวบรวมสรุปผลเสียที่ […]

งานวิ่ง ผู้หญิงอ่อน(เบา)หวาน

เนื่องด้วย วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก ในปีนี้เน้น “ผู้หญิงกับเบาหวาน” ประเทศไทยพบโรคเบาหวานในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจาก ผู้หญิง […]