Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement

 

Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement

ในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 นอกจากการรักษาด้วย insulinแล้ว การให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน  เนื่องจากผู้ป่วยมักจะมีอายุน้อย จึงมักออกกำลังกายทุกรูปแบบ เช่น วิ่งมาราธอน ยกน้ำหนัก หรือ เต้นแอโรบิก ซึ่งการออกกำลังกายแต่ละแบบก็ต้องดูแลแตกต่างกันไป   ผู้ป่วยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยคุมน้ำตาลและไขมันได้ดี ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

Review ฉบับนี้จาก lancet 2017 เป็น consensus ล่าสุดในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 ที่จะออกกำลังกายครับ

โดย review ฉบับนี้ประกอบด้วย

  • แนะนำการออกกำลังกายประเภทต่างๆและประโยชน์ที่ได้รับ
  • สรีรวิทยาของการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1
  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 ทั้งก่อน ระหว่าง และ หลังออกกำลังกาย

เป็นเรื่องที่ชาวต่อมไร้ท่อฯน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับ

 

สามารถ download article ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนในเว็บไซต์ lancet ก่อนครับ

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/landia/PIIS2213-8587(17)30014-1.pdf

ที่มา

Lancet Diabetes Endocrinol 2017; 5: 377–90

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ