ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560
ในหัวข้อการบรรยาย“ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening
and Prevention of Type 2 Diabetes”
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. -16.00 น.
ณ World Ballroom C, 23rd Floor
เซ็นทารา แกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมีขั้นตอนการสมัครมดังนี้
– ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR CODE หรือ click ไปยัง link
https://docs.google.com/forms/d/19iLPZR-7X2PiLSYJwxwNmrG4J9_Luw-n4Ch_hwLcVWc/viewform?edit_requested=true
ที่จะขึ้นบนเว็บไซต์ www.thaiendocrine.org
– ผู้ที่ลงทะเบียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
– ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ