จดหมายข่าวสาร Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย
ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2561
ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 15.00น.
ณ ห้องบรรยาย 1-2 ชั้น 6 ตึกเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยมี case ที่น่าสนใจดังนี้
1.A 19-year old woman with alteration of consciousness.
2.A 33-year old woman with dental wear
3.A 70-year-old man with fever and generalized abdominal pain
4.A 18-year-old man with progressive headacheand diplopia
จึงขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและฟังการบรรยายตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน

หมายเหตุ เนื่องจากจดหมายที่ส่งไประบุวันที่ผิดคะ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ