ผลงานวิจัยด้านโรคต่อมไร้ท่อ

http://www.thaiendocrine.org/th/2018/01/25/%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%84/

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ