เครื่องมือคำนวณความเสี่ยงการเกิดกระดูกหัก FRAX

FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก WHO เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย เครื่องมือนี้จะขึ้นกับโมเดลของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งใช้ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกร่วมกับความหนาแน่นของกระดูกคอสะโพก

การคำนวณ FRAX  สามารถทำนายโอกาสของการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกที่ตำแหน่งสำคัญหัก (ได้แก่ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก กระดูกสะโพก กระดูกต้นแขน และกระดูกแขน) ที่ระยะเวลา 10 ปี ข้างหน้า

สามารถคำนวณได้ตามลิงค์  https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=57

หากไม่ทราบ BMD ใช้ลิงค์  http://hpc5.anamai.moph.go.th/hpd/hp2/FRAX.php

อ่านต่อ   https://www.iofbonehealth.org/osteoporosis-musculoskeletal-disorders/osteoporosis/diagnosis/frax-information-and-resources  

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ