หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

หนังสือแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 ฉบับของแท้

จากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

load ฟรี
http://www.dmthai.org/…/cpg/443-guideline-diabetes-care-2017

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ