องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

องค์ประกอบปากกาอินซูลิน

บรรยายส่วนประกอบของปากกาฉีดอินซูลินชนิดต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ – ปลอกปากกา – กระบอกบรรจุหลอดยา – ตัวปากกา – ช่องแสดงปริมาณยา – ปุ่มกำหนดขนาดยา – ปุ่มกดเพื่อฉีดยา

ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

https://www.youtube.com/watch?v=r4_X3HqVlzo

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ