การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่33

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 33

ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ

Adrenal imaging 17th July 2018

ไฟล์แนบ

18

ก.ค.

เรื่องใหม่ล่าสุด ประชุมวิชาการ
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

ขออภัยค่ะหมดเวลาในการลงชื่อเข้าร่วม