Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2561

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2561

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3-4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช

 

4

พ.ค.

ประชุมวิชาการ Interhospital conference
ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ

ลงชื่อเข้าร่วมงาน

กรุณา เข้าสู่ระบบสมาชิก เพื่อลงชื่อเข้าร่วมงาน หรือ สมัครสมาชิกสมาคมฯ