หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่างๆจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ

 

 

หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่างๆจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ 

International Diabetes Federation: IDF

เนื่องจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation:IDF)ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่าง ๆ สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่ได้รับการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับโลกแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกสามารถเข้าไปลงทะเบียนเรียนหลักสูตรอบรมออนไลน์นี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนได้บนเวบไซต์www.idfdiabeteschool.org

หลักสูตรอบรมออนไลน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่องโรคเบาหวานให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องโรคเบาหวานและพัฒนามาตรฐาน ยุทธศาสตร์การป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมโรคเบาหวานแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรอบรมออนไลน์นี้กลับไปใช้ในเวชปฏิบัติได้อย่างมีมาตราฐานต่อไป รวมทั้งสามารถสะสมคะแนนการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (CME)จากหลักสูตรอบรมออนไลน์นี้ได้ด้วย

   หลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในแง่มุมต่างๆจากสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ  International Diabetes Federation: IDF

คลิกที่นี่เพื่อเข้าหลักสูตร    https://www.idfdiabeteschool.org/Shortcourse

 

 

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ