ปัจจัยเสี่ยงกระดูกหัก

ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี พบกระดูกพรุนและหักได้มากกว่าผู้อายุน้อยกว่า50ปี   โดยเพศหญิงพบมากถึง 1 ใน 3 เพศชายพบ 1 ใน5

ปัจจัยเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนและการเกิดกระดูกหัก เช่น ผู้สูงอายุ เพศหญิง   ประจำเดือนหมดก่อนวัย  สูบบุหรี่ ยาบางชนิด (สเตียรอยด์ เป็นต้น) หรือมีโรคร่วม เช่น รูมาตอย  เบาหวาน

การป้องกัน เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี สามารถชะลอการเกิดกระดูกหักในอนาคต

 

infographic จาก IOF  http://share.iofbonehealth.org/WOD/2017/infographics/infographic2-A2-small.pdf 

http://share.iofbonehealth.org/WOD/2017/infographics/Infographic_1_A2_PRINT.pdf

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ