มารู้จักกับ ACR TI-RADS

ทาง American College of Radiology หรือ ACR ได้ตีพิมพ์ระบบรายงานผลอ่าน thyroid nodule จากการตรวจอัลตราซาวนด์ไทรอยด์ ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS): White Paper of the ACR TI-RADS Committee ในวารสาร Journal of the American College of Radiology ในพ.ศ.2560 ซึ่งเป็นระบบรายงานซึ่งคล้ายคลึงกับระบบการรายงาน Breast Imaging Reporting and Data System (BI-RADS) ที่รังสีแพทย์รายงานผลตรวจ breast imaging 

โดยคำนวณคะแนนจากลักษณะทางอัลตราซาวนด์ 5 อย่าง ได้แก่ composition, echogenecity, shape, margin, echogenic foci

TR-1 (0 คะแนน) Benign: ไม่ต้อง FNA

TR-2 (2 คะแนน) Not suspicious: ไม่ต้อง FNA

TR-3 (3 คะแนน) Mildly suspicious: FNA ถ้าก้อน ≥2.5 ซม.; ติดตามถ้าก้อน ≥1.5 ซม.

TR-4 (4-6 คะแนน) Moderately suspiciou: FNA ถ้าก้อน ≥1.5 ซม.; ติดตามถ้าก้อน ≥1 ซม.

TR-5 (≥7 คะแนน) Highly suspicious: FNA ถ้าก้อน ≥1 ซม.; ติดตามถ้าก้อน ≥0.5 ซม.

สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 

นอกจากระบบ ACR TI-RADS ยังมีระบบการรายงานแบบอื่นๆ

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าคำแนะนำจากสมาคมใดดีที่สุด คงต้องรอข้อมูลการศึกษาแบบไปข้างหน้าระยะยาวต่อไป

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ