มารู้จักกับ Type1 diabetes ให้มากขึ้น

review จาก Lancet ฉบับนี้ได้พูดถึงทุกแง่มุมของเบาหวานประเภทที่ 1 ตั้งแต่

  • การวินิจฉัยที่ปัจจุบันยากขึ้นด้วยอาการทางคลินิกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากพบเด็กที่มีน้ำหนักเกินมากขึ้น และตรวจพบ T1DM ในผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้น
  • Natural history รวมถึง pathogenesis พบว่าการตรวจ genotype สามารถจะพยากรณ์ความรุนแรงของโรคได้ แต่อย่างไรก็ตามยังมีหลายปัจจัยที่ทำให้โรครุนแรงมากขึ้น
  • การรักษากล่าวถึง ตั้งแต่การใช้ insulinและยาอื่นๆ ตลอดจนถึง artificial pancreas และ immunotherapy รวมทั้งข้อมูลทางการศึกษาที่สนับสนุนการรักษาแต่ละอย่าง
  • สุดท้ายกล่าวถึงภาวะแทรกซ้อนจาก T1DM  วิธีการทำนายการเกิดภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวและการรักษา

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31320-5/fulltext

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ