Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2561

เชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2561

 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น.  

ณ ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ