การประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2019 ครั้งที่ 8

การประชุมวิชาการ Rama EndocrineUpdate 2019 ครั้งที่ 8

นื่องในวาระครบรอบ 50 ปี สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง “Honoring Our Past, Embracing Our Future”

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุม Watergate Ballroom A – B ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

ไฟล์แนบ

  • Topic REU 2019 ( 313 kB ) 796 ดาวน์โหลด
    21.August.2018

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ