เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ

เคสต่อมไร้ท่อเด็กน่าสนใจ เช่น

เด็กหญิงปวดสะโพก 6 เดือน  หรือ เด็กหญิงปัสสาวะบ่อย

อ่านต่อ วารสารชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย http://thaipedendo.org/news/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-19-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1-%E0%B8%98%E0%B8%B1/

ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย  http://thaipedendo.org/

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ