พิธีมอบรางวัลดีเด่นของสมาคมต่อมไร้ท่อฯ ประจำปี พ.ศ.2561

งานประชุมวิชาการประจำปี 2561 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ   รางวัลผลงานวิจัยด้านโรคต่อม […]

การประชุมวิชาการ Bone Densitometry Workshop

  การประชุมวิชาการ Bone Densitometry Workshop ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ 1 โรงแรม สุโกศล กรุงเทพฯ ใบสมัครร่วมประชุม ไฟล์ […]