โครงการพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานผ่านระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์

หลักสูตรการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ www.dmeducator.academy