ขอเชิญเข้าร่วมอบรม“Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019”

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กำหนดจัดงานอบรม “Update in Diabetes and Insulin Therapy 2019”

สาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทีมรักษาเบาหวานในจังหวัดต่างๆ จานวน 2 รุ่น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ดังนี้.-

  • รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จ.สุราษฎร์ธานี

ลิงค์การสมัคร Short URL ครั้งที่ 1 : http://bit.ly/2PpJ1Xd

  • รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จ.อุดรธานี

ลิงค์การสมัคร Short URL ครั้งที่ 2 : http://bit.ly/2PmDkZZ

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.dmthai.org (ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมต้องลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น)

หมายเหตุ หากท่านลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณารีบแจ้งยกเลิกทันที ก่อนวันงานภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้สนใจท่านอื่นเข้าร่วมการอบรมแทน และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

 

ผู้ประสานงาน : น.ส. ศรัณญ์ภัทร บุญรอด

โทร : 0-2716-5412 มือถือ : 084-468-0711 โทรสาร : 0-2716-5411 E-mail : info@dmthai.org

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ