ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการInterhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2562

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการInterhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 2/2562


ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมอายุรกรรม ธนะรัชต์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6
รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ