ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับสมาชิกที่เข้ารวมประชุมงาน Academic Endocrine Weekend 2562

Theme Dinner ในปีนี้คือ อาละดิน ขอความร่วมมือในการแต่งกายใน Theme ดังกล่าวคะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
ขอบคุณคะ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ