เบาหวาน ไม่เบาใจ

โรคเบาหวาน สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ก็จริงแต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการติดเชื้อไวรัส, พฤติกรรมการกิน และไม่ออกกำลังกาย หรือการตั้งครรภ์ ก็ล้วนแล้วมีผลทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้ทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2559 มีผู้ที่เป็นเบาหวาน422 ล้านคนจากทั่วโลกนับเป็นอัตราส่วน 1 ใน 11 คน

ไทยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า200 ราย ในแต่ละวันอันเนื่องมาจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเป็นเบาหวานเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น2 ถึง 4 เท่า

อ่านความรู้ เพื่อป้องกันโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนได้ ตามลิงค์

https://www.foryoursweetheart.org/TH

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ