Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2562

 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

โรงพยาบาลราชวิถีและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Interhospital Endocrine Conference  ครั้งที่ 3/2562

วันศุกร์ที่ 27  กันยายน 2562

เวลา 13.00น.-15.00น.

ห้องประชุมอาทิตย์อุไร ชั้น 3 อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

case interhosp 1 protocal

Case 2 Rajavithi

94686_Case 3_TU

94687_Case 4_TU

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ