การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2563


การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้าฝึกอบรมกรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgmeพร้อมโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 700 บาท พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและใบโอนเงินส่งสมาคม (เอกสารจำนวน 3 ชุด)(โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 016-2-85763-6 ชื่อบัญชี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย)

2.สมาคมตรวจสอบใบสมัครเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครให้ครบถ้วน (จำนวน 3 ชุด)
3.สมาคมส่งผลการคัดเลือกให้ราชวิทยาลัยเพื่อเสนอแพทยสภา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2562
4.แพทยสภาประกาศขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2563
รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้คะ
http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/662–2563.html85.การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2563

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ