ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2563

เพิ่มเฉลย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine  Conference  ครั้งที่ 1/2563

ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ชั้น 3 – 4 ตึกอัษฎางค์ โรงพยาบาลศิริราช

โดยมี Case ที่น่าสนใจดังนี้

Case 1 : A 23 –year-old man with ataxia for 4 years

Case 2 : A 54-year-old woman with pain at rib cage for 8 months

Case 3 : A 30-year-old woman with diplopia for 3 weeks

Case : 4 A 38-year-old woman with epigastric pain for 3 days

 

รายละเอียด Case 1

รายละเอียด Case 2

รายละเอียด Case 3

รายละเอียด Case 4

 

เฉลยเคส 1

เฉลยเคส 2

เฉลยเคส 3

เฉลยเคส4

 

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ