การหยุดยา SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด

องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US FDA) แนะนำให้หยุดยาเบาหวานกลุ่ม SGLT2i สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องได้รับการผ่าตัด  เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดเลือดเป็นกรดจากสารคีโตน (ketoacidosis) ดังนี้

  • ให้หยุด canagliflozin dapagliflozin empagliflozin 3 วันก่อนผ่าตัด
  • ให้หยุด ertugliflozin อย่างน้อย 4 วันก่อนผ่าตัด

นอกจากนี้ ควรติดตามระดับน้ำตาลใกล้ชิด หลังหยุดยา และ ช่วงผ่าตัด  และให้เริ่มใช้ยากลุ่มนี้ได้อีกครั้งเมื่อผู้ป่วยเริ่มรับประทานอาหารได้หลังผ่าตัด

อ่านต่อ   https://www.medscape.com/viewarticle/927047

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ