คำแนะนำการดูแลตนเองสำหรับผู้เป็นเบาหวานในช่วงไวรัสโควิด19ระบาด

COVID-19 เป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรนา (coronavirus) ชนิดใหม่ ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณทางเดินหายใจ ผู้ติดเชื้อ มีได้ตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงอาการหนักจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ หรือเสียชีวิตได้   เชื้อไวรัสนี้ติดต่อได้จากเสมหะหรือน้ำลาย ขณะไอ จาม หรือพูดคุย ดังนั้น …

ถ้าหากคุณเป็นเบาหวาน

  • เตรียมตัวให้พร้อมหากคุณรู้สึกไม่สบาย
  • ติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหากจำเป็น
  • ตั้งใจควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีขึ้น
  • หากคุณมีอาการไข้สูง ไอ จาม หรือหายใจล าบาก ควรรีบไปพบแพทย์ หากมีเสมหะร่วมด้วยบ่งบอกว่ามีการติดเชื้อ คุณควรได้รับการรักษาอย่างทันที
  • การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และท าให้ร่างกายขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ
  • เช็คดูว่ายารักษาเบาหวานมีเพียงพอหรือไม่  หากคุณต้องถูกกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์
  • สำรองอาหารโดยเฉพาะประเภทน้ำตาลอย่างเพียงพอ สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที
  • ถ้าหากคุณอยู่บ้านคนเดียว หาคนที่สามารถไว้วางใจและมั่นใจว่าจะช่วยเหลือคุณได้หากคุณต้องการความช่วยเหลือ

ข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย

http://dmthai.org/index.php/knowledge/for-normal-person/health-information-and-articles/health-information-and-articles-2563/1004-covid-19-in-dm

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ