งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35

งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

QR-code ลงทะเบียนงานประชุม

***** หมายเหตุ****

งานประชุม Basic Endocrinology วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2563

รับผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะแพทย์ประจำบ้านเท่านั้น

 

 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ