การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปี 2564

 

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2564 กรอกใบสมัครด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์แพทยสภา http://www.tmc.or.th/tcgme พร้อมโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 1400 บาท พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและใบโอนเงินส่งสมาคม             (เอกสารจำนวน 3 ชุด) (โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 016-2-85763-6 ชื่อบัญชี สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย)
  2. สถาบัน ตรวจสอบหลักฐานใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2564 พร้อมแจ้งกำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
  3. สถาบันส่งหลักฐานการสมัครพร้อมผลการคัดเลือก มายังสมาคม เพื่อส่งต่อราชวิทยาลัยฯเสนอไปยังแพทยสภา ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
  4. ภายในเดือนมีนาคม 2564 แพทยสภาประกาศผลการขึ้นทะเบียนแพทย์ประจำบ้านประจำปีการฝึกอบรม 2564 รอบที่                                                 รายละเอียดตามลิ้งค์นี้  http://www.rcpt.org/index.php/trainningtesting/2012-09-21-03-19-31/714—-fellow.html

 

ประกาศรับสมัครเรียนเพื่อวุฒิบัตร

ใบคำขอสมัครแพทย์ประจำสาขาประเภทที่ 3เพื่อยืนยันการปลอดภาระทุน

 

 

 

 

 

 

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ