ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2563 (เพิ่มเฉลย)

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2563

ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00น.

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 4C สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

โดยมี Case ที่น่าสนใจดังนี้

Case 1: A 25-year-old man with a right lower abdominal mass

Case 2 : A 33-year-old woman with hypertension

Case 3: A 47 year-old man with hypertension

Case 4: A 31 year-old pregnant woman with neckmass

 

เฉลย

case 1

case 2

case 3

case 4

ไฟล์แนบ

 • case 1 ( 167 kB ) 310 ดาวน์โหลด
  07.December.2020

 • protocal case 1 ( 43 kB ) 373 ดาวน์โหลด
  25.November.2020

 • case 2 ( 370 kB ) 340 ดาวน์โหลด
  07.December.2020

 • case 3 ( 310 kB ) 286 ดาวน์โหลด
  07.December.2020

 • case 4 ( 403 kB ) 285 ดาวน์โหลด
  07.December.2020

 • protocal case 2 ( 65 kB ) 343 ดาวน์โหลด
  25.November.2020

 • protocal case 3 ( 41 kB ) 345 ดาวน์โหลด
  25.November.2020

 • protocol case 4 ( 54 kB ) 340 ดาวน์โหลด
  25.November.2020

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ