ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2564

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2564

 

 

สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยาย

ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2564

ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00น.

ณ ห้องประชุมแผนกต่อไร้ท่อ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

 

โดยมี Case ที่น่าสนใจดังนี้

Case 1: A 57 years old woman presented with generalized edema

Case 2 : A 52 yeas old trans-female presented with syncope

Case 3: A 46 year-old man presented with poor sleep hygiene

Case 4: A 46 year-old man presented with cardiac arrest

 

รายละเอียด Case

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

 

เฉลย

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

 

VDO งาน  Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2564

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ