การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36

วันที่ 21-23 กรฏาคม 2564
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 36

โปรแกรมสำหรับงาน  Basic Endocrinology for Fellowship
วันที่ 20 กรกฏาคม 2564ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย กทม.

(ขอสงวนสิทธิ์ให้กับ Fellow 1 และ 2 เท่านั้น)

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ