ขอเชิญประชุมงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2564

 

 

ขอเชิญประชุมงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2564

ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00น.

ณ ห้องบรรยาย 1-2 ตึกเพชรรัตน์ ชั้น 6 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โดยมี Case ที่น่าสนใจดังนี้

1. A 37- year-old woman with alteration of consciousness

2. A 22-year -old  man with blurred vision

3. A 67-year -old man with episodic palpitation

4. A 55-year-old woman with hip and legs pain 4 years

ไฟล์แนบ

 • Case 1 ( 76 kB ) 50 ดาวน์โหลด
  10.September.2021

 • Case 2 ( 42 kB ) 50 ดาวน์โหลด
  10.September.2021

 • Case 3 ( 53 kB ) 46 ดาวน์โหลด
  10.September.2021

 • Case 4 ( 48 kB ) 42 ดาวน์โหลด
  10.September.2021

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ