คำแนะนำเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน พ.ศ. 2564

คำแนะนำเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564

หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

  • เกณฑ์การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน
  • ข้อบ่งชี้ในการตรวจประเมินกระดูกสันหลังหักแบบไม่มีอาการ
  • คำแนะนำการรักษาทั้งแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา

โหลดอ่านรายละเอียด

Executive summary_FN_1-03-65 2

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ