การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37

การอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 37

วันที่ 20-22 กรฏาคม 2565
ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซ.ศูนย์วิจัย

 

คลิกลิงค์เพื่อลงทะเเบียน https://forms.gle/xXbZnM9tGzPCM2HB8

หรือสแกน QR

 

ไฟล์แนบ

ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงได้
แชร์บทความ