ผลของสารนิวเคลียร์รั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม

จากกรณี ซีเซียม-137 ที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ความจริงแล้วเคยมีเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา ที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ครั้งนั้น วันที่ 1 […]

Bone turnover marker

Bone Turnover Markers: Basic Biology to Clinical Applications ความแข็งแรงของกระดูก อาศัยการทำงานที่สมดุลกันระหว่างการสร้างและการสลายกระดูก ดังนั้น การ […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2566

  สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร […]