ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในหัวข้อการบรรยาย“ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Prev […]

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีการฝึกอบรม 2561

การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเข้ารับการฝึกอบรม  ประจำปีการฝึกอบรม 2561   Attachment Size รับสมัคร Fellow.pdf 643.49 KB รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน.p […]

ข้อแนะนำเกี่ยวกับ ภาวะขาดวิตามินดี ในคนไทย

  ระดับ 25(OH)D ที่บ่งว่ามีภาวะขาด vitamin D คือน้อยกว่า 20 ng/mL ไม่แนะนำให้คัดกรองระดับ 25(OH)D ในประชาชนทั่วไป แต่อาจพิจารณาวัดระดับ 25(OH)D ใ […]

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560

งานประชุมวิชาการประจำปี 2560 วันที่ 2-3  พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ไฟล์แนบ โปรแกรมงาน.pdf ( 493 kB ) 90 ดาวน์โหลด 18 […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2560

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล