จดหมายข่าวสาร Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิชาการงาน Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2561 เรียน ท่านสมาชิกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ตามที่ คณะแพทยศาสตร์วชิร […]

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2560 ในหัวข้อการบรรยาย“ The Role of Genetic and Epigenetic in the Screening and Prev […]