ผลของสารนิวเคลียร์รั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อม

จากกรณี ซีเซียม-137 ที่จังหวัดปราจีนบุรี นั้น ความจริงแล้วเคยมีเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลออกมา ที่เกิดขึ้นประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน ครั้งนั้น วันที่ 1 […]

Approach to the Patient With Nonalcoholic Fatty Liver Disease

โรคไขมันพอกตับ (Non-alcoholic fatty liver disease; NAFLD) คือภาวะความผิดปกติของตับที่เกิดจากการสะสมของไขมันในเซลล์ตับที่มีปริมาณมาก มีความสัมพันธ์กับภ […]