หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน

หนังสือ…อยู่อย่างไร ให้ไกลเบาหวาน  จัดทำโดย คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย เนื่องจากทุกคนมีความเสี่ยง “เบาหวาน” ท […]

IDF Diabetes Atlas 8th edition

ในวันเบาหวานโลก พ.ศ.2560 ได้มีการอัพเดต IDF Diabetes Atlas 8th edition ซึ่งมีสถิติที่น่าสนใจไว้สำหรับอ้างอิงหลายอย่าง เช่น ปัจจุบันมีผู้เป็นเบาหวานทั่ […]