ผลของโรคโควิด 19 ต่อระบบต่อมไร้ท่อ

โรคโควิด 19 ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขทั่วโลกต่อเนื่องนานหลายปี เมื่อเวลาผ่านไปเริ่มมีข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสนี้มากขึ้นว่าส่งผลกับร่างกายมากกว่าแค่ในระบบทางเด […]