การอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 (อัพเดด)

  ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติครั้งที่ 32 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี […]

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 1/2560 (เฉลยเคส)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559

งานประชุมวิชาการประจำปี  2016 สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องสุรศักดิ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กร […]