งานประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 ม.ค. 2557

งานประชุมวิชาการ Rama Endocrine Update 2014 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2557 ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ  

Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 4/2556 (เฉลย case)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

งานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท

  งานประชุมวิชาการประจำปี 2556   ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ   […]

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย Interhospital Endocrine Conference ครั้งที่ 3/2556 (เฉลย case)

กรุณา ล็อกอิน เพื่อดูข้อมูล

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานฯ 2556 วันที่ 2 ส.ค. 56 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย 2556 วันศุกรที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรม อิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ชั้น 11